R– Wysoka eksploatacja reaktywnych form tlenu (ROS, ang. Reactive oxygen species) przez zwiększoną koncentrację fotouczulacza i zwiększoną moc światła wzbudzającego.


P- Lepsza penetracja światła w głąb tkanki do 4cm, w porὀwnaniu do 4mm w konwencjonalnej antybakteryjnej terapii fotodynamicznej, pozwala na naświetlanie pozakanałowe I pozakieszonkowe (naświetlanie z dystansu)


T– Krὀtszy czas terapii przez szybsze osiągnięcie wymaganej dawki światła


R– Utrudniona rekolonizacja bakterii na wcześniej naświetlonym obszarze


S– Sterowanie procesὀw absorpcji I transmisji poprzez koncentrację fotouczulacza