Endodoncja

 • Wysoka zdolność penetracji Photplase-fotouczulacza do bocznych mikrokanałὀw ˃ 1.200µm
 • Pozakanałowe naświetlanie fotouczulacza
   

   

   

   

   

   

   

   

  Terapia w centrum szkoleniowym we Freiburgu przeprowadzona przez certyfikowanego użytkownika systemu Photolase®

  Dr Henry Heinrich:

  6722_xs

  33_xs

  Przypadek endo/periodontitis z wytworzeniem torbieli korzeniowej w okolicy 32 pokazuje kliniczne możliwości redukcji patogenὀw bakteryjnych i aktywacji procesὀw gojenia systemem Photolase®. Terapia paliatywna przez extraoralne naświetlanie kanałowe. Z kanału przetoki wypłynęła wydzielina ropna.

  6724_xs
  Stan po aplikacji fotouczulacza do kanału przetoki przy użyciu nietraumatyzującej kaniuli.
  6746_xs
  Stan kliniczny i zdjęcie radiologiczne po 2 miesiącach. Kompletny brak symptomὀw po 3 krotnym naświetlaniu w odstępie 3-4 dni dawką 50J/cm².

     32_xs

 


Endodoncja zębὀw mlecznych, terapia martwych mleczakὀw z przetokami

Terapia w centrum szkoleniowym we Freiburgu przeprowadzona przez certyfikowanego użytkownika systemu Photolase®

Dr Henry Heinrich:

7474_xs
Stan pierwotny: martwy ząb mleczny 54 z przetoką.
pat_a_b3_xs
Pozakanałowe naświetlanie. Pole naświetlania markuje dygitalny sensor kamery.

 

 

 

 

 

 

 

7475_xs
Przed aplikacją fotouczulacza muszą zostać najpierw usunięte zmiany prὀchnicze i martwiczo zmieniona miazga zęba.
7477_xs
Aplikacja fotouczulacza do oczyszczonej komory zęba i przetoki i naświetlanie (2,3 W: promieniowanie ciągłe eng.CW) Prowizoryczne zamknięcie.
7562_xs
Po 14 dniach pełne wypełnienie adhezyjne.Całkowite wygojenie przetoki. Ząb znὀw całkowicie stabilny.
pat_a_b6_xs
Badanie kontrolne po 6 miesiącach od terapii systemem Photolase®. Całkowite wygojenie zmian zapalnych. Wyleczony ząb mleczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan pierwotny: martwy ząb 64 z przetoką.
7711_xs
Stan pierwotny: martwy ząb 64 z przetoką.
7714_xs
Po wcześniejszym usunięciu zmian prὀchniczych i martwiczo zmienionej miazgi aplikacja fotouczulacza i pozakanałowe naświetlanie.
pat_b_xs
Pełne wypełnienie adhezyjne po 7 dniach od terapii Photolase®. Błona śluzowa jeszcze nie w pełni wygojona ale już bez wycieku.
7762_xs
Badanie kontrolne po 3 miesiącach. Całkowite wygojenie przetoki. Ząb znὀw całkowicie stabilny.
pat_b_b1_xs
Zdjęcie rentgenowskie po 3 miesiącach od terapii systemem Photolase®.