Wskazania

Możliwości zastosowania systemu Photolase® w stomatologii:

Jako terapia adjuwantywna lub monoterapia w leczeniu peridontitis, periimplantitis, jako profilaktyka przeciwzapalna przy wszczepianiu implantatὀw przy istniejącej infekcji tkanek okołoimplantowych, przed augmentacją przy periimplantitis. Dzięki możliwości naświetlania pozakanałowego terapia Photolase® zastosowana w endodoncji polepsza prognozę zabiegὀw szczegὀlnie w przypadku obliteracji kanałὀw korzeniowych, leczeniu kanałὀw o nietypowej anatomii i w przypadku złamania narzędzi.Także w leczeniu Herpes simplex i zakażeń grzybiczych (Candida albicans, Trichophyton rubrum) stwierdzono pozytywne efekty terapii Photolase®.

Możliwości zastosowania systemu Photolase  w laryngologii:

Jako terapia adjuwantywna Iub monoterapia w leczeniu ostrych zapaleń migdałὀw, przy zapaleniach zatok, infekcjach ucha środkowego z perforacją błony bębenkowej, przy zapaleniu wyrostka sutkowatego (Processus mastoideus) a także profilaktycznie po zabiegach operacyjnych.

Możliwości zastosowania systemu Photolase  w dermatologii:

Jako terapia adjuwantywna lub monoterapia w leczeniu infekcji grzybiczych płytki paznokciowej (Candida, Trichophyton rubrum, Aspergillus). Leczenie sinus pilonidalis oraz jako terapia adjuwantowa przy ulcus cruris venosum rὀwnież w przypadku infekcji MRSA i ESBL.

Możliwości zastosowania systemu Photolase  w weterynarii:

Jako terapia adjuwantywna lub monoterapia w leczeniu infekcji kopyt i zakażonych granulomὀw eozynofilowych, jako profilaktyka infekcji po zabiegach chirurgicznach lub przy traumatycznym uszkodzeniu tkanek, profilaktyka infekcji w przypadku ran gryzionych. Terapia pyodermii, w leczeniu periodontitis i endodontitis, w leczeniu nużycy i zapaleniach gruczołὀw okołoodbytowych.

Na podstawie wyżej wymienionych przykładὀw widać, że system Photolase® stwarza możliwości zarὀwno leczenia wielu lokalnych infekcji jak i profilaktyki zakażeń w przypadku uszkodzenia tkanek lub w ramach leczenia chirurgicznego. Ważna przy tym jest odpowiednia koncentracja fotouczulacza w miejscu terapii i odpowiednia dawka światła wzbudzającego o ściśle określonej mocy. System Photolase® posiada specjalnie skonstruowany system aplikacyjny, ktὀry przy pomocy specjalnej nietraumatyzującej mikrokaniuli umożliwia precyzyjne leczenie w miejscu infekcji i bardzo precyzyjne dawkowanie fotouczulacza. Fotouczulacz wybarwia zarὀwno peptydoglikanową błonę bakterii G-pozytywnych, lipopolisacharydową błonę bakterii G-negatywnych jak rὀwnież cholesterolową błonę grzybὀw i polisacharydy macierzy pozakomὀrkowej zapewniając przez to wysoki wyrzut ROS i szerokie spectrum działania terapii. Poprzez zastosowanie światła wzbudzającego o długości fali 810nm system Photolase® umożliwia redukcje lub wręcz eliminację patogenὀw na głębokości do 4cm w głąb tkanki. Koherencja światła wzbudzającego oraz sterowanie procesὀw absorpcji i transmisji przez koncentrację fotouczulacza wspomagają aktywację makrofagὀw i fibroblastὀw wpływając przez to pozytywnie na gojenie ran. System Photolase® nie jest w obsłudze skomplikowany, niemniej jednak lekarz przeprowadzający zabieg musi posiadać podstawową wiedzę w zakresie dozymetrii światła i obsługi systemu. Zainteresowanym lekarzom oferujemy szkolenia zakończone testem sprawdzającym. Pozytywne odpowiedzi są warunkiem zastosowania systemu Photolase® u pacjentὀw.