Laryngologia

System Photolase® stwarza nowe możliwości redukcji patogenὀw bakteryjnych.

Specjalnie zmodyfikowany  fotouczulacz (Photolasesensitizer) zostaje wzbudzony przez odpowiednio do fotouczulacza dobrane źrὀdło światła. W wyniku reakcji światła na fotouczulacz dochodzi do reakcji fotodynamicznej typu I  i typu II z wytworzeniem reaktywnych form tlenu ROS (ang. Reactive oxygen species). W ten sposὀb generowane zostają wolne rodniki jak anionorodnik ponadtlenkowy, rodniki hydroksylowe, rodniki nadtlenkowe a także tlen w stanie wzbudzonym tzw. tlen singletowy. ROS są czynnikami silnie utleniającymi o dużym potencjale destrukcyjnym umożliwiającym niszczenie bakteryjnych błon komὀrkowych np. Przez peroksydację lipidὀw.

Kliniczny przykład zastosowania system Photolase® przedstawiają powyższe zdjęcia.

Pacjent z ropnym tonsillitis, gorączką, w złym stanie ogὀlnym poddany został 2 razy w odstępie 24 godzin naświetlaniom systemem Photolase®. Już po 24 godzinach widoczne były wyraźne ustąpienie obrzęku i poprawa stanu ogὀlnego pacjenta. Po 48 godzinach nie było śladu procesu zapalnego.

  


Infekcja grzybicza (Candida) okolicy podniebienia twardego I miękkiego przed i po 3-krotnym naświetlaniu systemem Photolase®.

Terapia przeprowadzona w centrum szkoleniowym we Freiburgu przez certyfikowanego użytkownika systemu Photolase® Dr Henry Heinrich:

hno2-1024x309


Infekcja grzybicza (Candida) okolicy podniebienia miękkiego i języczka przed i po terapii systemem Photolase®.

 

hno3-1024x309

Terapia przeprowadzona w centrum szkoleniowym we Freiburgu przez certyfikowanego użytkownika system Photolase® Dr Henry Heinrich: