Leczenie tkanek miękkich

  • Skuteczne zwalczanie patogenὀw bakteryjnych, wirusowych, pierwotniakowych i grzybὀw (między innymi Herpes labialis, Gingivostomatitis herpetica; Candida albicans)
  • Aktywacja procesὀw gojenia przez low level efekt

 

 

 

Stomatitis herpetica przed i po 3-krotnym  naświetlaniu Photolase®

Terapia przeprowadzona w centrum Photolase® w Hamburgu przez Dr Jochen Arentz