Periimplantitis

  • Niszczenie macieży pozakomὀrkowej (ang. EMP extracellular matrix of polymers)
  • Aktywacja fibroblastὀw i makrofagὀw
  • Naświetlanie możliwe rὀwnież poza kieszonką

Terapia przeprowadzona w centrum szkoleniowym we Freiburgu przez certyfikowanego użytkownika system Photolase® Dr Henry Heinrich:

 

 


 

 

 

 

 

Stan podostrego zapalenia przed terapią i po  naświetlaniu systemem Photolase® z jednoczesną augmentacją kości gąbczastą granulką.  Proces gojenia bez komplikacji.
Terapia przeprowadzona w centrum szkoleniowym we Freiburgu przez certyfikowanego użytkownika system Photolase® Dr Henry Heinrich


Terapia przeprowadzona w centrum szkoleniowym we Freiburgu przez certyfikowanego użytkownika system Photolase® Dr Henry Heinrich:

pat_a_b1_pi_xs

Zapalenie tkanek wokὀł implantatu w okolicy 11.

Usunięcie tkanki granulacyjnej, terapia implantatu i graniczącej tkanki kostnej systemem Photolase® z augmentacją defektu mieszaniną materiału do regeneracji kości (Bio-Oss) z fotouczulaczem.

 

pat_a_b2_pi_xs
Zdjęcie po terapii pokazuje pełną integrację augmentatu. Sondowanie na głębokości 2mm bez krwawienia.