Dermatologia

Zastosowanie systemu Photolase® w infekcjach grzybiczych paznokci.

 

 


Naświetlania systemem Photolase® w leczeniu ulcus cruris jako terapia adjuwantywna infekcji z jednoczesną aktywacją procesὀw gojenia.

derma2


  • Nawracająca przetoka odbytu (sinus oilonidalis) po 4-krotnym leczeniu chirurgicznym bez tendencji gojenia.
  • Terapia systemem Photolase®: aplikacja fotouczulacza, naświetlanie światłem o długości fali 810nm, po 5-krotnym naświetlaniu widoczne wygojenie przetoki.

 


dermafoot1
Ulcus cruris bez tendencji gojenia po 5-letnim okresie leczenia. Przed terapią systemem Photolase®.

 

dermafoot2
Uniknięcie planowanej amputacji dzięki naświetlaniom systemem Photolase®. Terapia przeprowadzona przez Prof. Horstick, w centrum Kardiologii i Phlebologi Uniwersytetu w Mainz: